Beaufort omzettingen

Kracht Benaming Windgemiddelde
snelheid over
10 minuten (km/u)
Windgemiddelde
snelheid over
10 minuten (m/sec)
Windgemiddelde
snelheid in
knopen
Windgemiddelde
snelheid in
m.p.h.
Uitwerking boven land en bij mens
0 stil 0-1 0-0,2 0-1 onder 1 rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 zwak 1-5 0,3-1,5 1-3 1-3 windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
2 zwak 6-11 1,6-3,3 4-6 1-7 wind merkbaar in gezicht
3 matig 12-19 3,4-5,4 7-10 8-12 stof waait op
4 matig 20-28 5,5-7,9 11-16 13-18 haar in de war, kleding flappert
5 vrij krachtig 29-38 8,0-10,7 17-21 19-24 opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien om
6 krachtig 39-49 10,8-13,8 22-27 25-31 paraplu's met moeite vast te houden
7 hard 50-61 13,9-17,1 28-33 32-8 lastig tegen de wind in te lopen of fietsen
8 stormachtig 62-74 17,2-20,7 34-40 39-64 voortbewegen zeer moeilijk
9 storm 75-88 20,8-24,4 41-47 47-54 schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om
10 zware storm 89-102 24,5-28,4 48-55 55-63 grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om
11 zeer zware storm 103-117 28,5-32,6 56-63 64-72 enorme schade aan bossen
12 orkaan >117 >32,6 0>63 0>73 verwoestingen