Overzicht

La Semaine Du Golfe 2017 (foto: R. De Gruyter)

Berthas was mijn kleinschalig atelier voor klassieke houten zeil- en roeiboten, karakterboten. Nieuwbouw in de eerste plaats maar tevens restauratie, herstelling en indien nodig onderhoud. Het atelier behandelde vaartuigen tot 14 voet (of 4,3meter), licht en hanteerbaar voor zowel de werf als de klant.
Ook kon je bij me terecht voor onderdelen en levensgrote boot-modellen als decor voor horeca en distributie, props voor TV en film producties.

Net klaar

Oké, zonodig tot 15 voet dan